ApcoFresh-breezeHanwagOzoneIcaroNac Communications

Vi anordnar

  1. Kurslängd     ca 15 dagar
  2. 4-5 tim utbildning i Dubbelkommando med instruktör
  3. c:a 3 tim egen flygning i trike eller
  4. c:a 3 tim egen flygning med ryggsäcksmotor
  5. Teori   Meteorologi, Flyglära, Aerodynamik, Navigering, Regelverk och markhandtering