ApcoFresh-breezeHanwagOzoneIcaroNac Communications

Paramotor Tandem

Med hjälp av motor flyger vi fram över åkermarkerna och över skogarna.
Höjd och hur mycket adrenalin du vill ha bestämmer du själv.
Ett flyg varar ca: 30 minuter och brukar sluta på ca 400 meter innan vi långsamt glider ner för landning.
Alternativt att vi tar oss ner lite snabbare och då kittlar det lite mer i magen, det bestämmer du