ApcoFresh-breezeHanwagOzoneIcaroNac Communications

LÄR DIG FLYGA SKÄRM

Vi på ParaFly utbildar dig till  paramotorpilot.

Våra utbildningar har vi i Väckelsång och ibland på andra fält i närheten av Växjö.

Många är vi som drömmer om att kunna flyga fritt som fåglarna och närmare än så här kommer

man knappast den upplevelsen.